EST

MTÜ Sangaste Rukkiküla

MTÜ Sangaste Rukkiküla asutati 2008. aastal Sangaste piirkonna turismiasjaliste koostöövõrgustikuna, eesmärgiga arendada Sangaste valda tuntumaks ja atraktiivsemaks sihtkohaks ning parandada omavahelist koostööd.  Aastate jooksul on Sangaste Rukkiküla missioon avardunud - selleks on Sangaste kui elu-, töö- ja ettevõtluskeskkonna edendamine ühistegevuse kaudu. Sangaste Rukkiküla 27 liikme seas on lisaks turismiettevõtetele ka põllumajandus- ja toidutootmisettevõtted, vabaühendused ja aktiivsed kodanikud. 

Oma eesmärkide täitmiseks viib Sangaste Rukkiküla oma liikmete seas läbi koolitusi, tutvustab Sangaste turismipiirkonda messidel nii Eestis kui välisriikides ja aitab kaasa rukki kui Eesti rahvusvilja - eelkõige "Sangaste" rukkisordi - populariseerimisele. Sangaste Rukkiküla iga-aastaseks suurürituseks on Sangaste Rukki Päev, mis 2015. aastal toimub juba kümnendat korda.

MTÜ Sangaste Rukkiküla visiooni kohaselt on Sangaste piirkond tuntud toidu- ja agroturismi sihtkoht, mida lisaks ajaloolisele Sangaste lossile ja kaunile loodusele tuntakse maitsvate "Sangaste" rukkist ja kohalikust toorainest valmistatud toodete järgi ning kus saab külastada kohalikke talunikke ja väiketootjaid, kelle käe all kasulikke teadmisi ja oskusi omandada.   

Sangaste Rukkiküla uksed on avatud uutele liikmetele, koostööpartneritele ja külastajatele nii lähedalt kui kaugelt. Tere tulemast Sangastesse! 


Sangaste Rukkiküla meeskond Sangaste Rukki Päeval (27.7.2014) vastavatud hobuparkla juures.