EST

Kohaliku  toidu ostmise võimaluse loomine taluturul

Projekti eelarve: 2 250€
Projekti toetus KOP: 2 000€   
Projekti ajakava: november 2016 kuni juuli 2017 
Projekti eesmärgid:  tagada värske kohaliku toidu ostmise võimalus piirkonnas - algatades Sangastes taluturu traditsioon, kust saab osta kodu lähedalt ja otse tootjatelt piirkonnas kasvatatud värsket köögi- ja juurvilja ning selliseid toidutooteid, mida kohalikust poest osta ei saa.
Projekti tulemused:  
  •  Sangastes on käivitatud taluturg, paranenud on kohalike elanike võimalused lihtsalt, mugavalt ja väheste kuludega kohaliku värske toidukauba kättesaamiseks,
  • Piirkonna maine on paranenud (teenused on maal kättesaadavamad),
  • Piirkonna ettevõtlikkus ja aktiivsus on kasvanud (kasvab nõudlus kohaliku toidu järele),
  • Väheneb elanike stress – 1 mure jälle vähem,
  • Väheneb poepidaja-müüjate stress – väheneb negatiivne tagasiside värske ja kohaliku kraami puudumise pärast.
Eesmärkide täitmiseks toetuse abil elluviidavad tegevused:  Taluturule müügilettide soetamine
Eesmärkide täitmiseks muude vahendite abil elluviidavad tegevused:  
  • Taluturu koordineerimine ja korraldamine,
  • Turundustegevused,
  • Infopäevade korraldamine koduköökide ja toiduvalmistamise nõuete-pakendamise teemadel.
Projekti juht: Sille Roomets, tel. 5855 1811, silleroomets@gmail.com
Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.