EST

Isemajandav Sangaste Rukkiküla 

Projekti eelarve: 24 533€
Projekti toetus KÜSK-ist: 22 033 €
Projekti ajakava: 2015-2016
Projekti  eesmärgid: Sangaste Rukkiküla  elu-, töö- ja ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime tõstmist  omatoodete pakkumisest tekkivate omavahendite abil. 
Projekti eesmärkide täitmiseks toetuse abil elluviidavad tegevused: 
  • hobuvankri renditeenuse loomine,
  • tõukerataste renditeenuse loomine,  
  • mobiilse „Sangaste Rukkikohviku“ loomine.
Projekti eesmärkide täitmiseks elluviidavad tegevused: 
  • Sangaste piirkonna kui toidu- ja agroturismi sihtkohta esindavate omatoodete loomine: hobu-, tõukeratta- ja bussiekskursioonid, korporatiivklientidele suunatud tellimusüritus „Rukkiralli“. 
Projekti juht: Oliver Loode, sangasterukkikyla@gmail.com