EST

Maale elama - Valgamaa ja Sangaste kogukonna turundus hea elupaigana

Projekti eelarve: 1 650€
Projekti toetus Leaderist: 1 485€  
Projekti ajakava: jaanuar 2017 kuni detsember 2018  
Projekti eesmärgid ja eeldatavad tulemused: Sangaste piirkond on avatud, korras, kaunis, positiivse mainega ja atraktiivne nii kohalikele elanikele kui uutele noortele peredele, osaletakse aktiivselt kogukonnale suunatud tegevustes ning Maale Elama tegemistes. Piirkond loob Valgamaast hea kuvandi.
Eesmärkide täitmiseks toetuse abil elluviidavad tegevused: 
 • Maale Elama messil osalemine, 
 • Maale Elama avatud päevade korraldamine.
Eesmärkide elluviimiseks tegevuskava alusel ellu viidavad tegevused muude vahendite abil: 
 • Maale Elama portaalis konto haldamine, info kogumine ja edastamine piirkonna töö- ja elamisvõimaluste kohta, 
 • Maale Elama tegevustes osalemine, 
 • uute elanike sisseelamise käsiraamatu-maaelu kasutusjuhendi koostamine ja levitamine, 
 • uute elanike tutvustamine-integreerimine-kaasamine kogukonda, kogemuste vahetamise-tutvumise kokkusaamiste korraldamine uutele elanikele, 
 • Kaunis Kodu kandidaatide valimine ja esitamine konkursile, 
 • kodukokkadele töötubade korraldamine kogukonnaköögis, 
 • Taluturu koordineerimises osalemine, 
 • parima kodukoka ja leivaküpsetaja konkursi korraldamine Rukkipäeval, 
 • kodukohvikute päeva korraldamine, 
 • kogukonna ühispikniku korraldamine tänaval.
Projekti juht: Sille Roomets, tel. 5855 1811, silleroomets@gmail.com