EST

Sangaste piirkonna koostöövõime ja atraktiivsuse tõstmine

Projekti eelarve: 12 000€
Projekti toetus Leaderist: 9 600€  
Projekti ajakava: oktoober 2011 kuni juuli 2013  
Projekti eesmärgid ja eeldatavad tulemused: Piirkonnas on jätkusuutlikud kohalikku ressurssi kasutavad kasumlikud väike- ja pereettevõtted, kes pakuvad piisavalt valikut omanäolisi tooteid ja teenuseid, on heades koostöösuhetes teiste ettevõtjate ja kohalikega, osalevad aktiivselt võrgustiku töös.  
Eesmärkide elluviimiseks toetuse abil elluviidavad tegevused: 
  • Koostöökoolitused: meeskonnatöö ja motivatsioon võrgustikus, kaasav kaasamine, õppereis Setomaale, võrgustiku loomine ja tegevuskava koostamine, turundus ja tootearendus,
  • Ühise firmagraafika väljatöötamine (logod, dokumendipõhjad),
  • Ühiste turundusmaterjalide väljatöötamine (kaart-trükis, veebileht),
  • Ühiste toodete-pakettide loomine,
  • Ühised turundustegevused (osalemine turismimessidel, Facebook-turundus, Rukkiküla tähiste paigaldus maanteedele, infostendide ja inforiiulite soetamine),
  • Sangaste Rukkiküla võrgustiku loomine.
   Projekti juht: Sille Roomets, tel. 5855 1811, silleroomets@gmail.com