EST

Sangaste Rukkiküla võrgustiku arendamine

Projekti eelarve: 16 000€
Projekti toetus Leaderist: 12 800€ 
Projekti ajakava: jaanuar 2017 kuni detsember 2018 
Projekti eesmärgid ja eeldatavad tulemused: Piirkonnas on jätkusuutlikud kohalikku ressurssi kasutavad kasumlikud väike- ja pereettevõtted, kes pakuvad piisavalt valikut omanäolisi tooteid ja teenuseid, on heades koostöösuhetes teiste ettevõtjate ja kohalikega, osalevad aktiivselt võrgustiku töös. 
Eesmärkide elluviimiseks toetuse abil elluviidavad tegevused: õppereis Austria Sauwald regiooni väikevõrgustikesse.  
Eesmärkide elluviimiseks tegevused muude vahendite abil:      
  • Koostöö edendamine, infovahetus, ühiste kohtumiste korraldamine vähemalt kord kuus,
  • Kohaliku toidu ja äriideede/potentsiaalsete uute ettevõtjate info kogumine piirkonnas,
  • Ideelaborite ja nõupidamiste korraldamine teadusasutuste ja ettevõtete vahel,
  • Praktiliste koolituste ja infopäevade korraldamine (kohalik toit, tootmise ja väikeköökide arendamisega seotud nõuded, pakendamise ja märgistamise võimalused ja nõuded jne), 
  • Kohaliku toidu ettevõtjatega koolitus- ja kogemuste vahetamise õppereiside läbiviimine, 
  • Kogukonnaköögi edasiarendamine (nõuded, tunnustamine, kasutusreeglid), 
  • Rukkiküla ühise märgi kasutusreeglite väljatöötamine ja kokkuleppimine, 
  • Rukkiküla ettevõtjate toodete sh toidutoodete ja teenuste arendamine ning disain, 
  • Koostöö arendamine rukki- ja kohaliku toiduteemaliste organisatsioonide ja võrgustikega.
   Projekti juht: Sille Roomets, tel. 5855 1811, silleroomets@gmail.com